ARTIKL

Storniranje narudžbe

U roku od 14 dana od dana primitka robe, kupac može obavijestiti da odustaje od ugovora bez obrazloženja svoje odluke. Taj se rok iznimno produljuje ako kupac prilikom isporuke robe još nije primio informaciju za koju Zakon o zaštiti potrošača (Zakon o zaštiti potrošača Ur. L br. 14/2003, čl. 43b – 43č) propisuje da moraju biti dostavljene kupcu na trajnom mediju - u tom slučaju kupac može odustati od ugovora u roku od 14 dana od primitka obveznih podataka, ali najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka robe. Poruka je pravodobna ako je pošiljka uručena u roku.
 
Kupac vraća robu, neoštećenu i u istoj količini, u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju, osim ako nisu krivnjom kupca  proizvodi uništeni, oštećeni ili izgubljeni. Prodavatelj je dužan vratiti izvršene uplate najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju. Trošak dostave snosi kupac. Ukoliko je kupac neopravdano vratio robu, prodavatelj se brine za skladištenje robe, a kupac nadoknađuje nastale troškove. Kupac robu vraća u originalnoj ambalaži s priloženom dokumentacijom. Izjave, komentare ili primjedbe u vezi oglašavanja ili ugovora kupac je dužan dostaviti Shopu d.o.o. p.p 1, 10104 Zagreb ili na 01 / 690 0000.

S PDV-om ili bez PDV-a?

Za svoje kupce fizičke osobe možemo navesti cijene s PDV-om.

Odaberite: